Zapytanie ofertowe 1/2015

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” (Wybór Wykonawców usług w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR - Bony na innowacje dla MŚP dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu)

Przedmiot zamówienia: dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu (kod CPV – 73100000-3) oraz projektu wzorniczego w projekcie
„Opracowanie nowej innowacyjne windy dla firmy ZREMB ”.

Zakres zamówienia:
  • Opracowanie nowego projektu wzorniczego windy
  • Wykonanie modelu funkcjonalnego kabiny windy,
  • Przeprowadzenie pokazów instalacji kabiny
  • Opracowanie i wdrożenie innowacji organizacyjnej i marketingowej

 

Pobierz pełną treść zapytania w PDF.

Więcej w tej kategorii: MARTHA - winda robot »