Oferta

Oferta

W ramach naszych usług oferujemy dostawę, montaż, naprawę oraz konserwację urządzeń dźwigowych wszelkich typów, o napędzie hydraulicznym bezpośrednim lub pośrednim, elektrycznym oraz śrubowym. 
Produkty dostarczane przez nas są projektowane, produkowane i kompletowane pod indywidualne zamówienia klientów, dzięki szerokiej współpracy z renomowanymi dostawcami urządzeń dźwigowych oraz podzespołów na terenie kraju i Europy.

Nasza oferta zawiera w szczególności:
 • MONTAŻ I SPRZEDAŻ DŹWIGÓW
 • MONTAŻ I SPRZEDAŻ PLATFORM 
 • MODERNIZACJA WIND
 • MONTAŻ I SPRZEDAŻ SCHODÓW I CHODNIKÓW RUCHOMYCH
 • MONTAŻ APARATUR STEROWNYCH: mających budowę modułową i mogących być w miarę potrzeb rozbudowywanych. Ma to znaczenie przy modernizacjach dźwigów ponieważ pozwala dołączać na przykład falownik, obsługę drzwi automatycznych czy modem. Stosowanie modemu umożliwia zdalną kontrolę pracy dźwigu i w wielu przypadkach usunięcie usterek bez konieczności przyjazdu serwisu.
 • PRACE BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE: związane z projektowaniem i budową szybów dla naszych wind.
 • DOSTAWA, KONSERWACJA, MONTAŻ, REMONTY I MODERNIZACJE WSZYSTKICH RODZAJÓW SUWNIC.
 • KONSERWACJA URZĄDZEŃ: wykonywanie czynności zapobiegawczych, takich jak w szczególności: regulacje, smarowanie, czyszczenie oraz wymiany zużytych lub uszkodzonych drobnych elementów. W celu zapewnienia sprawności urządzeń przez cały okres eksploatacji przewidziany przez producenta wykonujemy również: całodobowy nadzór techniczny (pogotowie dźwigowe), usuwanie usterek i skutków dewastacji, przygotowanie dźwigu do badań UDT i udział w nich.
 • SERWIS URZĄDZEŃ WSZYSTKICH PRODUCENTÓW: doświadczenie oraz kwalifikacje jakie zdobyliśmy pozwala nam na serwis zarówno urządzeń nowoczesnych jak i starszych systemów dźwigowych.
 • USŁUGI CZYSTOŚCIOWE
 • USŁUGI PROJEKTOWE
 • USŁUGI DORADCZE
 • USŁUGI MARKETINGOWE
 • SZKOLENIA
 • USŁUGI EKSPERTYZ TECHNICZNYCH
Więcej w tej kategorii: « Kontakt Kariera »