Zapytanie ofertowe 1/2016

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem I konkursu ogłoszonego w 2016 r. rzez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” (Wybór Wykonawców usług w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR - Bony na innowacje dla MŚP dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu) .

„Projekt wzorniczy windy osobowej dla firmy ZREMB”.

Zakres zamówienia
  • Opracowanie nowego projektu wzorniczego windy
  • Wykonanie modelu funkcjonalnego kabiny windy w skali 1:1
  • Przeprowadzenie pokazów instalacji kabiny

 

Pobierz pełną treść zapytania w PDF.

Pobierz formularz w pliku WORD.

Więcej w tej kategorii: « MARTHA - winda robot